شرکت مهندسی سپنتا

با مشارکت و همکاری انجمن مهندسان عمران و معماری

MKS Sepanta Company & Association of Civil and Architectural Engineers and Designers Cooperation

Enter                                        ورود با زبان فارسی  

 

You Dream We Make it

دکوراسیون منزل و مغازه و شرکت، مقاوم سازی، مقاوم سازی یک اتاق، بازسازی و مرمت ساختمان ها، طراحی، نظارت و اجرای سازه ها، ماکت معماری، تحلیل خطر، سیستم اطفای حریق، خانه هوشمند