درباره ما:

سایت Golara.Net یک سایت غیر انتفاعی متعلق به گروه سپنتا می باشد می باشد. فعالیت تخصصی گروه حاضر، در ابتدای تاسیس در سال 1380، اتاق و دکوراسیون کودک بر اساس روانشانسی کودک بوده است. به گونه ای که این شرکت تنها و قدیمی ترین گروه تخصصی در این زمینه در کشور بوده و می باشد. درسالهای آتی به دلیل درخواست مشتریان در خصوص انجام پروژه های تخصصی دیگر نظیر مقاوم سازی و فعالیت های سازه ای و معماری، فعالیت های مذکور نیز به این شرکت اضافه گردید.

مقاوم سازی، مقاوم سازی یک اتاق، اتاق ایمن، مقاوم سازی در برابر زلزله، آسیب پذیری، ضد زلزله، ساختمان ضد زلزله، خانه ضد زلزله، مرمت و بازسازی، خانه ایمن، زلزله، مقاوم سازی خانه، مقاوم سازی سازه، مقاوم سازی ساختمان، مقاوم سازه یک طبقهپس از بیشتر از 15 سال فعالیت در حوزه معماری کودک اعلام می داریم؛ که توانسته ایم، طراحی و اجرای تخصصی معماری را که تصور می شد؛ موضوعی لوکس و صرفاً متعلق به بالای شهر است؛ به کل شهر و کشور تعمیم دهیم و اعلام می داریم: کیفیت کار، خوش قولی و اخلاق حرفه ای، شانسی نیست.