سایر پست ها 

نوشته شده در : 26 مرداد ماه 1391

نجات از زلزله توسط رئیس تیم بین المللی نجات آمریکا - نکاتی که برخی از آنها را تاکنون به ما غلط آموزش داده اند-

ضمن همدردی با کلیه بازماندگان ناشی از زلزله در میهنمان ایران مقاله ای بسیار مهم و حیاتی را با شما تقسیم می کنیم. باشد که رعایت این نکات بتواند امنیت جانی شما در زلزله را افزایش دهد. مقاله زير توسط آقاي داگ کاپ در خصوص كاهش خسارات جاني در هنگام وقوع زلزله ارائه شده است و در ادامه نکاتی تکمیلی توسط ما خدمت شما ارائه می گردد.

 داگ کاپ رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريكائي نجات بين المللي (ARTI) می باشد. اين تيم از مجربترين گروه هاي نجات دنیا مي باشد . نکات زير مي تواند جان افراد زيادي را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد. آقای کاپ به درون حدود 1000ساختمان فرو ريخته ناشي از زلزله رفته و با گروه هاي نجات 60 كشور همکاری كرده است و در تعداد زيادي از كشورهاي جهان گروههاي نجات را سازماندهي نموده و عضو گروه نجات بسیاری از اين كشورها نیز می باشد. همچنين به مدت دو سال به عنوان كارشناس سازمان ملل در زمينه تخفيف فاجعه (UNX051-UNIENET) بوده و از سال 1985 به بعد در بلاياي طبيعي مهم جهان ، شركت داشته است.

 برای تایید صحت روش ارائه شده توسط ایشان، دولت مركزي تركيه و مقامات محلي و دانشگاه شهر استانبول در تهيه و فيلم برداري از آزمايش علمي و عملي با تيم ARTI همكاري داشتند. آنها ابتدا يك مدرسه و يك خانه را با 20 مانكن در داخل آن ساختند ، 10 مانكن را بصورت خميده و پنهان شده و 10  مانكن ديگر را به روش بقاي ایشان تحت نام مثلث حيات قرار دادند. پس از فرو ريختن ساختمان ناشي از زلزله مصنوعي ، آنها به درون آوارها رفته و وارد  اتاق ها شدند تا نتايج آزمايش را فيلمبرداري و مستند كنند در اين فيلم كه فنون زنده ماندن در زلزله را بررسی کردند و به روشني نشان مي داد آنهائي را كه از روش خميده و پنهان شده استفاده كردند، شانس زنده ماندن آنها صفر درصد و براي آنهائي كه از روش مثلث حيات استفاده كردند، 100 درصد بوده است. اين فيلم در تركيه و كشورهاي اروپائي توسط ميليونها تماشاچي ديده شد و در آمریکا و كانادا هم از طريق تلويزيون به نمايش گذاشته شد.

 اولين ساختماني كه در زلزله واقعی بداخل آن رفتند ، مدرسه اي در شهر مكزيكوسيتي و درجريان زلزله سال 1985 بود همه بچه ها در زير ميزهايشان بودند و همگي تا ضخامت استخوانهايشان در هم كوبيده شده بودند . آنها مي توانستند زنده بمانند اگر در كنار ميزهايشان و در راهروي بين ميزها دراز مي كشيدند. كاري كه انجام داده بودند غير معقول و غير ضروري بود و جای تعجب دارد كه چرا آنها در راهروها نبودند. ما آن موقع نمي دانستم كه به آنها گفته شده بود كه خود را زير چيزي پنهان سازند.

 بهنگاميكه ساختمانها تخريب مي شوند وزن سقف كه بر روي اشياء و مبلمان فرود مي آيد ، آنها را درهم مي كوبد و فضاي خالي اي را در كنار آنها ايجاد مي نمايد اين فضا همان چيزي است كه آقای کاپ به آن مثلث حيات مي گويد هر اندازه اشياء بزرگتر و محكم تر باشند كمتر فشرده مي شوند و هر اندازه كمتر فشرده شوند فضاي خالي كه احتمال زنده ماندن افرادي را كه به آن پناه مي برند بيشتر مي شود .مي توانيد با مراجعه به فیلم ساختمان فرو ريخته در زلزله مثلث هايي را كه شكل گرفته اند را شمارش كنيد آنها در اكثر نقاط وجود دارند و از معمول ترين اشكالي هستند كه در داخل آوارها به راحتي مي توانيد مشاهده نماييد.

نكات و توصيه هاب مهم آقاي کاپ :            مقاوم سازی، مقاوم سازی یک اتاق، اتاق ایمن، مقاوم سازی در برابر زلزله، آسیب پذیری، ضد زلزله، ساختمان ضد زلزله، خانه ضد زلزله، مرمت و بازسازی، خانه ایمن، زلزله، مقاوم سازی خانه، مقاوم سازی سازه، مقاوم سازی، زنده ماندن در زلزله، نکات ایمنی در زلزله، نکات ایمنی، سالم ماندن در زلزله

 1- در هنگام بروز زلزله و فرو ريختن ساختمان هر كسي كه از روش خميده و پنهان شدهاستفاده كند بدون استثناء و همواره محكوم به مرگ است. افرادي كه زير اشيائي نظير ميزها و اتومبيلها مي روند در همانجا له مي شوند.

 2- سگها و گربه ها و بچه ها همگي آنها اغلب بصورت طبيعي در وضعيت جنيني كه در رحم قرار دارند ، خم مي شوند و شما هم بايد همين طور عمل كنيد. اين غريزه طبيعي ايمني و اصل بقاء است . شما مي توانيد با همين شيوه در فضاي خالي كوچكتري زنده بمانيد. پس در زمان بروز زلزله سريع خود را كنار اشياء بزرگ، مانند كاناپه بزرگ و يا اجسام محكمي كه در مقابل ضربه كمتر فشرده مي شوند و فضاي خالي در مجاور خود باقي مي گذارند ، قرار دهيد.

 3- ساختمان هاي چوبي از ايمن ترين نوع ساختمانها محسوب مي شوند كه مي توانيد در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشيد ، دليل آن ساده است چونكه چوب قابل انعطاف بوده و با نيروي زلزله به راحتي حركت مي كند . اگر ساختمان چوبي فرو ريزد فضاهاي خالي بزرگي ايجاد مي شود . همچنين ساختمانهاي چوبي داراي وزن متمركز شده و خرد كنندگي كمتري هستند. ساختمانهاي آجري مي توانند در حد قطعات آجر متلاشي شوند و آجرها منجر به بروز صدمات زيادي مي شوند البته اجساد له شده ناشي از فرو ريختن آنها از صدمات حاصل از فرو ريختن قطعات بتني بزرگ كمتر مي باشد.

 4- اگر زلزله درهنگام شب و زماني كه شما در رختخواب خود هستيد اتفاق بيفتد كافي است از روي تخت به پايين بغلتيد ، يك فضاي ايمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد . هتلها مي توانند نرخ زنده ماندن ساكنان خود را در هنگام وقوع زلزله ، با نصب تابلوي راهنما در پشت درب اتاقها و اطلاع رساني به ساكنان مبني بر اينكه " در هنگام وقوع زلزله روي زمين كنار تختخواب دراز بكشيد" افزايش دهند.

 5- اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشاي تلويزيون هستيد و فرار از در يا پنجره برايتان بسادگي امكانپذير نيست ، در وضعيت جنيني در كنار كاناپه يا صندلي بزرگ خم شويد.

 6- هر كسي كه در زمان وقوع زلزله در زير درب قرار گيرد محكوم به مرگ است . چونكه اگر در هنگامي كه زير درب قرار دارد، چهار چوب اطراف درب به سمت جلو وعقب بيافتد ، زير مصالح ساختماني بالاي چهار چوب درب له خواهد شد و اگر ستونها به طرفين بيفتند در اين حالت توسط آنها به دو نيم خواهد شد لذا در هر دو صورت جان خود را از دست خواهد داد.

 7- هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روي پله ها نرويد چونكه پله ها داراي گشتاور فركانسي متفاوتي هستند و لذا مجزا از تنه اصلي ساختمان نوسان مي كنند. به عبارتي پله ها و بقيه ساختمان با همديگر برخورد مي كنند تا اينكه شكست سازه اي در پله رخ دهد و كساني كه روي پله هستند قبل از اينكه پله خراب شود توسط گامهاي پله گرفتار شده و بصورت وحشتناكي قطع عضو خواهند شد . در هنگام زلزله حتي اگر ساختمان فرونريزد باز هم از پله ها دور بمانيد چونكه پله ها از مناطقي هستند كه احتمال تخريب بيشتري دارند حتي اگر پله ها توسط زلزله فرو نريزد ممكن است در اثر وزن ازدحام زياد افرادي كه فرياد كشان از روي آن در حال فرار هستند فرو بريزد. پله ها بايد پس از وقوع زلزله هر چند كه ساختمان آسيب نديده باشد از نظر ايمني مورد آزمايش قرار گيرند.

 8- به ديوارهاي محيطي ساختمان نزديك شويد و يا در صورت امكان به بيرون از آنها برويد. هرچه داخل تر و دور تر از ديوارهاي محيطي ساختمان باشيد احتمال اينكه راه گريز شما مسدود شود بيشتر خواهد بود.

 9- كساني كه در هنگام وقوع زلزله در خيابانها داخل خودروي خويش مي مانند وقتي كه خيابان طبقه فوقاني روي آنها خراب مي شود ( در اتوبانهاي دو طبقه ) ، جان خود را از دست مي دهند. اين دقيقآ همان چيزي است كه در آزاد راه نيميتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانيان زلزله سانفرانسيسكو همگي در داخل خودروي خود به هنگام زلزله باقي ماندند و همگي كشته شدند . آنها مي توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در كنارآن نشسته و يا دراز كشيده بودند.كليه خودرو هاي له شده بجز خودروهائي كه ستونهاي پل مستقيمآ روي آنها سقوط كرده بود، داراي فضاي خالي اي به ارتفاع 90 سانتي متر در اطراف خود بودند.

 10 - از خزيدن در داخل خرابه هاي دفاتر روزنامه ها و يا اداراتي كه كاغذهاي انباشته زيادي در آنها وجود داشته است ، دريافتم كه كاغذ داراي خاصيت ارتجاعي بوده و چندان فشرده نمي شوند لذا فضاهاي خالي زيادي در اطراف بسته هاي كاغذ بوجود مي آيد كه مي تواند در زمان زلزله مورد استفاده قرار گيرد.

 نکاتی از سایت Golara.net :               مقاوم سازی، مقاوم سازی یک اتاق، اتاق ایمن، مقاوم سازی در برابر زلزله، آسیب پذیری، ضد زلزله، ساختمان ضد زلزله، خانه ضد زلزله، مرمت و بازسازی، خانه ایمن، زلزله، مقاوم سازی خانه، مقاوم سازی سازه، مقاوم سازی، زنده ماندن در زلزله، نکات ایمنی در زلزله، نکات ایمنی، سالم ماندن در زلزله، کیف نجات، کوله پشتی نجات، کیف زلزله، کوله پشتی زلزله

فراموش نکنید که همیشه دور بودن از ساختمان ها در مواقع زلزله دلیل زنده ماندن شماست. شما اگر نزدیک به حیاط یا کوچه هستید؛ حتما خود را در اسرع وقت به بیرون ساختمان برسانید. اما اگر شما در طبقات بالای یک ساختمان زندگی می کنید ، طبیعتا موقع رخداد زلزله، خود را نمی توانید به بیرون منتقل کنید. در این حین یا از نکات مقاله بالا استفاده کنید و یا خود را به پشت بام رسانده روی زمین بشینید و از یک قسمت پشت بام بخصوص در وسط های بام محکم بچسبید و آنرا بغل کنید.

فراموش نکنید در موقع زلزله و بعد از آن هیچ وقت و هیچ وقت از آسانسور استفاده نکنید.

بعد از گذشتن اولین حرکات شدید زلزله ،  حتما و حتما با کمی آرامش خود را به بیرون ساختمان برسانید. می دانم و در حدود 7 زمین لرزه بزرگ به چشم خود دیده ام، حفظ آرامش در این لحظه بسیار سخت است اما این آرامش نجات بخش شما و خانواده شماست.

حتما در گوشه ای از خانه خود اما نزدیک درب اصلی خانه، یک کوله پشتی کوچک حاوی برخی مایحتاج بگذارید. و موقع فرار آنرا فراموش نکنید.

وسایل داخل کوله پشتی در خانه ما :

- کپی شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت و سایر اسناد مهم ( کپی صفحه اول سند  ملکی و استیجاری و ...،صفحه اول دفترچه های بانکی )

- آب، بیسکویت و چاقوی همه کاره

- کمی پول و داروهای مورد نیاز

- سوت ( خیلی خیلی مهم ) از همانهایی که در ورزش استفاده می شود. چون این صدا را همه می توانند بشنوند.

- پیراهن های کم حجم ، شلوار، لباس زیر و یک لباس گرم برای هر فرد

- دستمال، کمی طناب، دستمال کاغذی، کمی کیسه فریزر، رادیوی کوچک، چراغ قوه ( باتری ها را جدا داخل کیف بگذارید چون بعد از مدتی داخل وسایل دشارژ می شوند)، اگر موبایل قدیمی دارید به همراه شارژر آن، عینک قدیمی اگر عینکی هستید، ساعت خیلی کوچک - کبریت و فندک

 

 

نویسنده : Ali Golara

بر خلاف سایر مقالات این سایت نشر این مقاله با ذکر منبع بلامانع می باشد

برای نشر این مطلب می توانید از لینک زیر استفاده کنید

www.golara.net/nejat_zelzele.html