سایر پست ها 

رمانتیک کردن خانه خود با مد فلامینکو :

امسال مدهای تابستانه در دنیا به سمت طرح های شکوفه ای پیش می رود. بطوریکه ردیف اول ترندهای دنیا را مدهای استوایی و محلی شاد پر کرده اند. از بین این مدها، مد فلامینکو برای من مهم تر از بقیه می باشد. که در آن طرح ها و رنگ های بسیار قوی و شاد خودنمایی می کند. مد فلامینکو، ترندی بسیار رومانتیک و گرم و ترکیبی از رنگ و تن های زرد است.

رمانتیک کردن خانه خود با مد فلامینکو

  شما می توانید با ترکیب رنگ زرد در طراحی اتاق خواب، طرحی بسیار فریبکارانه و تکمیل کننده در خانه خود داشته باشید. اما فراموش نکنید رعایت تعادل و استفاده درست از رنگ زرد، نتیجه دلخواه شما را خواهد داشت. پس مواظب باشید دچار زشتی به جای زیبایی نشوید. استفاده از تن های ضعیف زرد در کنار رنگ های خنثی و یا در کنار تن های کاملا متضاد می تواند بسیار زیبا باشد. اما بهترین تلفیق از نظر من، ترکیب رنگ زرد اخرایی با رنگ قهوه ای سوخته و رنگ قرمز فلامینکو و یا قرمز روستایی است که باعث بوجود آمدن چشم اندازی بسیار رومانتیک و گرم خواهد شد.

رمانتیک کردن خانه خود با مد فلامینکو

  ترند فلامینکو تاثیرش را از رقص فلامینکو اسپانیایی می گیرد که ترکیبی است از حرارت و گرمی بسیار قوی مدیترانه ای

ترند فلامینکو

 

نویسنده : Golara

حق هیچگونه کپی برداری از مطلب داده نمی شود.